Kontakt

Formularz kontaktowy

Imię :

Nazwisko :

Email : *

Telefon :

Treść :


Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.), wysyłając formularz za pomocą poniższego przycisku, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb kontaktu zwrotnego i nie będą one udostępniane innym odbiorcom. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy będzie Pro Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Ozimska 14-16, lok 314. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.Dane adresowe:

Pro Silesia sp. z o.o. 

ul. Ozimska 14-16 lok. 314    
45-057 Opole 
tel: 77 54-17-250
www.pro-silesia.pl

E-mail: biuro@pro-silesia.pl
Rzemieślik, II piętro, wejście obok windy towarowej

Kursy zawodowe:

E-mail: czarneckir@pro-silesia.pl
Tel: 77 54-17-255, tel.kom.: 602 430-551

Pro Silesia sp. z o.o.
Oddział w Namysłowie (kursy spawania i weryfikacje)

ul. Pułaskiego 10
46-100 Namysłów
E-mail: namyslow@pro-silesia.pl
tel. kom: 602 537-376  

Informacje:

Nr konta: 61 1750 0012 0000 0000 3843 6128
BNP PARIBAS
NIP: 754-26-45-932
REGON: 531624005
KRS: 0000296302
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS):  2.16/00002/2008
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 50000 zł