Oferta szkoleniowa

Oferta szkoleniowa > Wózki jezdniowe (widłowe)

Potrzebujesz praktyki na wózku widłowym? Zapraszamy na jazdy wózkiem.
Do dyspozycji 3 wózki japońskiej firmy Komatsu:
 • wózek spalinowy z manualną skrzynią biegów -  40 zł/h
 • wózek spalinowy z automatyczną skrzynią biegów - 40 zł/h
 • wózek elektryczny (boczny) wysokiego składowania - 60 zł/h
Jazda 3 rodzajami wózków - 50 zł/h
Posiadamy własny plac manewrowy oraz halę z regałami.
Jazdy odbywają się pod opieką instruktora.

Kontakt i zapisy:
Rafał Czarnecki - 77 54-17-255
Potrzebujesz praktyki na wózku widłowym? Zapraszamy na jazdy wózkiem.
Do dyspozycji 3 wózki japońskiej firmy Komatsu:

 • wózek spalinowy z manualną skrzynią biegów -  40 zł/h
 • wózek spalinowy z automatyczną sPotrzebujesz praktyki na wózku widłowym? Zapraszamy na jazdy wózkiem.
  Do dyspozycji 3 wózki japońskiej firmy Komatsu:
 • wózek spalinowy z manualną skrzynią biegów -  40 zł/h
 • wózek spalinowy z automatyczną skrzynią biegów - 40 zł/h
 • wózek elektryczny (boczny) wysokiego składowania - 60 zł/h
Jazda 3 rodzajami wózków - 50 zł/h
Posiadamy własny plac manewrowy oraz halę z regałami.
Jazdy odbywają się pod opieką instruktora.

Kontakt i zapisy:
Rafał Czarnecki - 77 54-17-255
 • krzynią biegów - 40 zł/h
 • wózek elektryczny (boczny) wysokiego składowania - 60 zł/h
Jazda 3 rodzajami wózków - 50 zł/h
Posiadamy własny plac manewrowy oraz halę z regałami.


Kontakt i zapisy:
Rafał Czarnecki - 77 54-17-255
Wygasa ważność uprawnień operatorów wózków jezdniowych!

W związku ze zmianą przepisów dotyczącą ważności uprawnień, wszyscy kierowcy - operatorzy wózków jezniowych nie posiadający uprawnień UDT, muszą zdać egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Rozporządzenie przewiduje wygasanie ważności uprawnień w następujących latach:
 • wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.
 • wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
Nowe przepisy wejdą w życie od 9 sierpnia 2018 r. Na podstawie Dz.U. 2018 poz. 47, Rozp. Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r.,

Zapraszamy na "Kurs przygotowujący do egzaminu UDT dla posiadaczy uprawnień na operatora wózka jezdniowego - 15 h"

Kurs ma na celu przygotowanie do egzaminu UDT dla kierowców - operatorów wózków jezdniowych, posiadajacych uprawnienia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów (mi.in. ODK Mysłowice).

Koszt szkolenia - 230 zł plus egzamin UDT - 152 zł.

Osoby które zrobiły uprawnienia w firmie Wurex sp. z o.o. oraz Pro Silesia sp. z o.o. mogą skorzystać z rabatu 30 zł.
Wygasa ważność uprawnień operatorów wózków jezdniowych!

W związku ze zmianą przepisów dotyczącą ważności uprawnień, wszyscy kierowcy - operatorzy wózków jezniowych nie posiadający uprawnień UDT, muszą zdać egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Rozporządzenie przewiduje wygasanie ważności uprawnień w następujących latach:
 • wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.
 • wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
Nowe przepisy wejdą w życie od 9 sierpnia 2018 r. Na podstawie Dz.U. 2018 poz. 47, Rozp. Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r.,

Zapraszamy na "Kurs przygotowujący do egzaminu UDT dla posiadaczy uprawnień na operatora wózka jezdniowego - 15 h"

Kurs ma na celu przygotowanie do egzaminu UDT dla kierowców - operatorów wózków jezdniowych, posiadajacych uprawnienia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów (mi.in. ODK Mysłowice).

Koszt szkolenia - 230 zł plus egzamin UDT - 152 zł.

Osoby które zrobiły uprawnienia w firmie Wurex sp. z o.o. oraz Pro Silesia sp. z o.o. mogą skorzystać z rabatu 30 zł.

Zapraszamy na kurs, pełna nazwa szkolenia "Operatorów wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli" w tym operator wózka elektrycznego wysokiego składowania.

CENA 350 zł! To najlepsza oferta, przeczytaj dlaczego!!!

 • uprawnienia wraz z tłumaczeniami UE w językach angielskim i niemieckim gratis,
 • brak limitu godzin jazdy wózkiem,
 • uprawnienia wymiany bulti LPG w cenie kursu,
 • własna baza szkoleniowa i 3 wózki widłowe,
 • praktyki również na wózku elektrycznym wysokiego składowania,
 • cierpliwi instruktorzy praktyki i interesujące zajęcia teoretyczne,
 • kompletne i przejrzyste materiały szkoleniowe,
 • elastyczne terminy szkolenia i indywidualne rozwiązania,
 • egzamin na naszym sprzęcie (wysoka zdawalność),
 • możliwość płatności ratalnej,
 • stabilna opolska firma, z biurami i pracownikami,
 • bezpieczne dane osobowe kursantów,
 • najniższa cena takiego szkolenia na rynku.
MASZ PYTANIA??? CHCESZ SIĘ ZAPISAĆ???? SPIESZ SIĘ! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
77 54 17 250, biuro@pro-silesia.pl lub formularz zgłoszeniow

 

Zapraszamy na kurs, pełna nazwa szkolenia "Operatorów wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli" w tym operator wózka elektrycznego wysokiego składowania.

CENA 350 zł! To najlepsza oferta, przeczytaj dlaczego!!!
 • uprawnienia wraz z tłumaczeniami UE w językach angielskim i niemieckim gratis,
 • brak limitu godzin jazdy wózkiem,
 • uprawnienia wymiany bulti LPG w cenie kursu,
 • własna baza szkoleniowa i 3 wózki widłowe,
 • praktyki również na wózku elektrycznym wysokiego składowania,
 • cierpliwi instruktorzy praktyki i interesujące zajęcia teoretyczne,
 • kompletne i przejrzyste materiały szkoleniowe,
 • elastyczne terminy szkolenia i indywidualne rozwiązania,
 • egzamin na naszym sprzęcie (wysoka zdawalność),
 • możliwość płatności ratalnej,
 • stabilna opolska firma, z biurami i pracownikami,
 • bezpieczne dane osobowe kursantów,
 • najniższa cena takiego szkolenia na rynku.


OPERATOR WÓZKA TO AKTUALNIE JEDNO Z PODSTAWOWYCH SZKOLEŃ.
Czy już pracujesz, czy planujesz pracę, czy w kraju czy za granicą, czy na stałe, czy sezonowo.
Kurs na operatora wózka jest podstawowym kursem dla osób pracujących w sklepach,  hurtowniach, magazynach, składach, fabrykach, centrach logistycznych. Wózki jezdniowe są w powszechnym zastosowaniu praktycznie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zmniejszenia obciążenia pracownika. Nawet na tzw. "paleciaka" z napędem elektrycznym trzeba mieć skończony kurs!
Kurs jest obowiązkowy również wśród osób, które obsługują wózek doraźnie, np. podczas dostawy towaru, czy przemieszczając małe palety w sklepie małopowierzchniowym. Pracownicy często nie zdają sobie sprawy, że w razie wypadku przy pracy podczas korzystania z wózka BEZ UPRAWNIEŃ nie przysługują świadczenia i odszkodowanie.

U NAS NIE MA LIMITU GODZIN JAZDY!!! To znaczy, że każdy uczestnik jeździ tak długo, aż się nauczy!

SKOŃCZONY KURS, TO BOGATSZA OFERTA PRACY I LEPSZE WYNAGRODZENIE. Osobom z uprawnieniami operatora wózka jest znacznie łatwiej znaleźć pracę, a dodatkowe uprawnienia pozwalają nie tylko na szybszy awans, ale również wyższe wynagrodzenie za godzinę. Przykładem mogą byc kraje UE, gdzie pracownicy z uprawnieniami mają średnie wynagrodzenie 2 euro wyższe od pracowników bez uprawnień operatora wózka.
WYJEŻDŻASZ ZA GRANICĘ DO PRACY? Zrób kurs przed wyjazdem!
PRACUJESZ ZA GRANICĄ? Przyjedź do Polski, kurs kosztuje w przeliczeniu tylko 83 euro!
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PANIE. Krążą różne mity, które zniechęcają panie do zrobienia uprawnień na wózki. Oświadczamy, że panie doskonale radzą sobie jako operatorzy wózka, a w wielu sytuacjach wykonują tą pracę lepiej i precyzyjniej od panów: nie ponosi ich brawura i rutyna. Rynek pracy pokazuje, że panie z uprawnieniami operatora łatwiej znajdują pracę w handlu, na wyższych stanowiskach i z wyższym wynagrodzeniem.
ZAPRASZAMY OSOBY BEZ PRAWA JAZDY. Do prowadzenia wózka po terenie zakładu pracy NIE JEST WYMAGANE PRAWO JAZDY kategorii B, a jedynie ukończone 18 lat. Dodatkowo osoby, które ukończą szkolenie na wózku jezdniowym, ze względu na podobieństwo do kierowania samochodu o wiele lepiej radzą sobie na kursach prawa jazdy kat. B.
ZAPRASZAMY OBCOKRAJOWCÓW. Nasz rynek jest aktualnie bardzo otwarty na pracowników ze Wschodu. Również wśród nich panuje zasada konkurencji i pracownik o wyższych kwalifikacjach może liczyć na lepsze stanowisko i wynagrodzenie.
MAMY AKTUALNY PROGRAM SZKOLENIA. Nasz program szkolenia jest zatwierdzony przez URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO i objęty akredytacją KURATORA OŚWIATY. Ponadto część szkolenia związaną z bezpieczeństwem użytkowania wózka, realizujemy zgodnie z posiadaną przez nas akredytacją Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.
WYDAJEMY UPRAWNIENIA EUROPEJSKIE. WYDAJEMY BEZTERMINOWE ZAŚWIADCZENIA na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (wcześnie MEiN), które SĄ UZNAWANE WE WSZYSTKICH KRAJACH Unii Europejskiej. Ponadto BEZPŁATNIE wydajemy przetłumaczone zaświadczenia w językach ANGIELSKIM i NIEMIECKIM (unikasz dodatkowego kosztu tłumaczenia 80 zł za każdy język). Nie zdarzyło się dotychczas, aby któryś z naszych kursantów dzwonił z informacją, że zachodni pracodawca nie uznaje naszych zaświadczeń. Ponadto, na życzenie BEZPŁATNIE wydajemy książeczkę "imienne zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym" wraz z okładką.
W RAMACH KURSU WYDAJEMY UPRAWNIENIA DO WYMIANY BUTLI GAZOWYCH. Część kursów na rynku pod ukrytą niską ceną nie zawiera szkolenia z "bezpiecznej wymiany butli". Trzeba wówczas ten kurs zrobić i zapłacić oddzielnie (nawet do 100 zł). W naszym szkoleniu jest to jego integralna część. Trzeba pamiętać, że operator wózka wymienia butle LPG nawet codziennie i osoba bez uprawnień nie może tego zrobić.
EGZAMIN ODBYWA U NAS. Na tym samym sprzęcie, co jeździsz na kursie. Przeprowadzamy egzamin praktyczny, który odbywa się w ostatnim dniu praktyk i obejmuje zakresem dokładnie te ćwiczenia, które są realizowane w trakcie szkolenia praktycznego. Natomiast egzamin z zakresu teorii poznanej na zajęciach odbywa się w dniu rozdania uprawnień. Ponadto, dla osób zainteresowanych istnieje możliwość zamówienia i zorganizowania egzaminu zewnętrznego UDT (w cenie 152 zł).
DOŚWIADCZENI I CIERPLIWI INSTRUKTORZY. Naszą kadrę stanowią przede wszystkim instruktorzy-praktycy z ponad 25-letnim doświadczeniem, specjaliści, konserwatorzy. Wszyscy posiadający wszelkie kwalifikacje i uprawnienia w zakresie prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych. Nasi instruktorzy są bardzo cierpliwi, mają doświadczenie metodyczne i dydaktyczne, potrafią nauczyć "sztaplowania" (operowania wózkiem) każdego. Jazdy wózkami organizujemy w małych grupach, w godzinach uzgodnionych wspólnie z kursantami. U nas jeździmy wózkami "do oporu" - aż nauczymy. Nie patrzymy na zegarek, że minęło tyle, a tyle godzin. Zajęcia teoretyczne są prowadzone na sali wykładowej, w sposób ciekawy, z licznymi przykładami, pokazami filmów i rysunkami poglądowymi. Wiedza teoretyczna jest cenna zarówno w zakresie ogólnej znajomości mechaniki pojazdowej, ale również hydrauliki pojazdowej oraz bezpieczeństwa i wymiany butli. Ponadto nauczymy Cię podstawowych technik wykrywania usterek i konserwacji wózka.
WŁASNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Każdy uczestnik otrzymuje autorskie MATERIAŁY SZKOLENIOWE, specjalnie opracowane PRZEZ NASZYCH WYKŁADOWCÓW. Jest to bogato ilustrowany 80-stronowy skrypt z całego zakresu objętego kursem. Zawiera kompendium wiedzy operatora i nie trzeba korzystać z żadnych dodatkowych materiałów i kserówek.
WŁASNA BAZA SZKOLENIOWA I WÓZKI. Jako jedyni spośród konkurencji posiadamy własną, przygotowaną do celów szkoleniowych BAZĘ SZKOLENIOWĄ OPERATORÓW WÓZKÓW w Opolu. DYSPONUJEMY WŁASNYM PLACEM MANEWROWYM, mamy hale z regałami oraz obciążonymi paletami do ćwiczenia manewrów transportu i załadunku. Na wyposażeniu mamy 3 WŁASNE wózki renomowanej japońskiej firmy KOMATSU, będące pod nadzorem i posiadające aktualne badania UDT. Nasze wózki są wykorzystywane jedynie dla celów szkoleniowych, to nie są pożyczone, zużyte wózki przy jakimś ruchliwym magazynie. Nasze wózki posiadają również homologację do poruszania się po drogach publicznych (przez posiadaczy prawa jazdy kat.B). Żeby kursant nie miał problemów z opanowaniem wózka, każdy ma do dyspozycji 2 wózki spalinowe/LPG (jeden z automatyczną, a drugi z manualną skrzynią biegów) oraz WÓZEK ELEKTRYCZNY WYSOKIEGO SKŁADOWANIA o wysokości unoszenia 5,5m. Jazda na tym wózku odbywa się bokiem, pomiędzy regałami i dlatego tak ważne jest, aby pojeździć tym wózkiem na kursie, nim rozpocznie się na nim pracę zawodową.

MAMY WÓZEK ELEKTRYCZNY WYSOKIEGO SKŁADOWANIA 5,5 metra.
Konkurencja pokazuje go na obrazkach, a u nas na takim pojeździsz!

JESTEŚMY BEZPIECZNĄ I STABILNĄ FIRMĄ Z OPOLSZCZYZNY. Nasza firma zajmuje się szkoleniami od 2000 roku, nie jesteśmy firmą "w teczce" lub z wynajętym biurkiem. Na różnych kursach na Opolszczyźnie szkolimy kilka tysięcy osób rocznie. Mamy pracowników (na umowach o pracę), biura, sale szkoleniowe, spawalnię, hale, plac manewrowy. Blisko setka wykładowców i instruktorów szkoli każdego roku naszych kursantów. Jesteśmy opolską firmą, zatrudniamy i płacimy podatki na Opolszczyźnie. I zachęcamy do wspierania lokalnych firm!
CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE. Dane osobowe naszych kursantów są przechowywane w chronionym centrum danych (nie, nie na naszych dyskach). U NAS MASZ PEWNOŚĆ, że w przypadku zagubienia zaświadczenia, wydamy Ci DUPLIKAT za wiele, wiele lat. Nie sprzedajemy żadnych danych kursantów, nie dzwonimy po zakończonym kursie; Twoje dane są dla na ŚWIĘTE!
SPIESZYSZ SIĘ? OFERUJEMY INDYWIDUALNE PODEJŚCIE. Dla osób, które spieszą się z realizacją kursu lub będą musiały go przerwać z jakichś powodów oferujemy indywidulane podejście do tematu, m.in. możliwość realizacji części zajęć w formie samokształcenia kierowanego.
PŁATNOŚĆ. Oferujemy bardzo elastyczny system płatności m.in. raty, przelew, faktura VAT.
ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ SZKOLEŃ. Oprócz szkoleń na wózki realizujemy szereg szkoleń zawodowych oraz uprawnień, m.in. spawaczy, elektryków, palaczy, pilarzy, operatorów dźwigów, suwnic itp.
POMAGAMY ZNALEŹĆ PRACĘ ZA GRANICĄ. A może masz już doświadczenie jako operator wózka wysokiego składowania? Pomożemy Ci znaleźć pracę m.in. w Holandii.


MASZ PYTANIA??? CHCESZ SIĘ ZAPISAĆ???? SPIESZ SIĘ! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
77 54 17 250, biuro@pro-silesia.pl lub formularz zgłoszeniowy
nazwa szkolenia :praktyka:-jazda-wozkiem-widlowym-na-godzinynazwa szkolenia :kurs-przygotowujacy-do-egzaminu-udt-dla-posiadaczy-uprawnien-na-operatora-wozka-jezdniowego.nazwa szkolenia :operator-wozkow-jezdniowych-(widlowych)nt:wozki-jezdniowe-(widlowe)