Biblioteka BHP

Od lat gromadzimy literaturę związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Realizując cele edukacyjne, postanowiliśmy umożliwić dostęp do naszych zbiorów szerszej grupie odbiorców.

 

Bezpłatny dostęp do poniższych materiałów zapewniamy w naszej czytelni, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 77 54-17-250, na miejscu istnieje możliwość skorzystania z usługi ksero (odpłatnie).

 

Poniższa literatura, to publikacje przygotowane przez Centraleny Instutut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczego (CIOP-PIB), Państwową Inspekcję Pracy (PIP) oraz Zakład Ubezpieczeń Społęcznych (ZUS).

 

 Katalog zawiera aktualnie 117 pozycje (w kolejności alfabetycznej) i będzie stale powiększany.

 

 

 

Aerozole emitowane w procesach wysokotemperaturowych wytyczne do oceny narażenia zawodowego, wyd. CIOP-PIB

Aerozole emitowane w procesach wysokotemperaturowych wytyczne do oceny narażenia zawodowego, wyd. CIOP-PIB

Aktywna odzież chroniąca przed zimnem z systemem elektroaktywnych materiałów polimerowych, wyd. CIOP-PIB

Aktywna odzież chroniąca przed zimnem z systemem elektroaktywnych materiałów polimerowych, wyd. CIOP-PIB

Badania psychologiczne kierowców charakterystyka psychometryczna wybranych testów sprawności psychomotorycznej i procesów poznawczych , wyd. CIOP-PIB

Badania psychologiczne kierowców charakterystyka psychometryczna wybranych testów sprawności psychomotorycznej i procesów poznawczych , wyd. CIOP-PIB

Behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach, wyd. CIOP-PIB

Behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach, wyd. CIOP-PIB

Bezpieczeństwo biologiczne w muzeach i pracowniach konserwacji zabytków, wyd. CIOP-PIB

Bezpieczeństwo biologiczne w muzeach i pracowniach konserwacji zabytków, wyd. CIOP-PIB

Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania maszynami, wyd. CIOP-PIB

Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania maszynami, wyd. CIOP-PIB

Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie wewnętrznym, wyd. CIOP-PIB

Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie wewnętrznym, wyd. CIOP-PIB

Bezpieczeństwo użytkowania frezarek dolnowrzecionowych do drewna zalecenia, wyd. CIOP-PIB

Bezpieczeństwo użytkowania frezarek dolnowrzecionowych do drewna zalecenia, wyd. CIOP-PIB

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn poradnik dla pracodawców, wyd.PIP

Bezpieczna praca w małych firmach budowlanych, wyd. CIOP-PIB

Bezpieczna praca w małych firmach budowlanych, wyd. CIOP-PIB

Bezpieczne pozyskiwanie drewna poradnik PIP

Bezpieczne pozyskiwanie drewna poradnik PIP

Bhp w pytaniach i odpowiedziach wiedza i praktyka

Bhp w pytaniach i odpowiedziach wiedza i praktyka

Biomasa zalecenia do oceny i ograniczania narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne, wyd. CIOP-PIB

Biomasa zalecenia do oceny i ograniczania narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne, wyd. CIOP-PIB

Budownictwo bezpiecznie od startu, wyd. ZUS, PIP

Budownictwo bezpiecznie od startu, wyd. ZUS, PIP

Budownictwo dobór środków technicznych zabezpieczających przedupadkiem z wysokości, wyd. ZUS, PIP

Budownictwo dobór środków technicznych zabezpieczających przedupadkiem z wysokości, wyd. ZUS, PIP

Budownictwo o bezpiecznej pracy na budowie, wyd. ZUS, PIP

Budownictwo o bezpiecznej pracy na budowie, wyd. ZUS, PIP

Budownictwo wymagania bezpieczeństwa pracy, wyd. ZUS, PIP

Budownictwo wymagania bezpieczeństwa pracy, wyd. ZUS, PIP

Charakterystyka psychometryczna testów psychologicznych ALS DAUF podręcznik, wyd. CIOP-PIB

Charakterystyka psychometryczna testów psychologicznych ALS DAUF podręcznik, wyd. CIOP-PIB

Choroby narządu głosu informacje dla nauczycieli, wyd. ZUS, PIP

Choroby narządu głosu informacje dla nauczycieli, wyd. ZUS, PIP

Cieplne oddziaływanie organizmu człowieka na zmiany mikroklimatu w pomieszczeniu, wyd. CIOP-PIB

Cieplne oddziaływanie organizmu człowieka na zmiany mikroklimatu w pomieszczeniu, wyd. CIOP-PIB

Co młody pracownik zatrudniony w budownictwie powinien wiedzieć o zdrowiu, wyd. CIOP-PIB

Co młody pracownik zatrudniony w budownictwie powinien wiedzieć o zdrowiu, wyd. CIOP-PIB

Co zrobić by, zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych wiekowo , wyd. CIOP-PIB

Co zrobić by, zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych wiekowo , wyd. CIOP-PIB

Czas pracy kierowców poradnik dla pracodawcy, wyd.PIP

Czas pracy kierowców poradnik dla pracodawcy, wyd.PIP

Czas pracy w służbie zdrowia, wyd.PIP

Czas pracy w służbie zdrowia, wyd.PIP

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - wartości dopuszczalne 2016, wyd. CIOP-PIB

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - wartości dopuszczalne 2016, wyd. CIOP-PIB

Dobre praktyki w sektorze HoReCa vademecum dla pracodawców pracowników i specjalistów bhp, wyd. CIOP-PIB

Dobre praktyki w sektorze HoReCa vademecum dla pracodawców pracowników i specjalistów bhp, wyd. CIOP-PIB

Dostosuj swój zakład pracy do obowiązującego standardu prawa pracy lista kontrolna z komentarzem, wyd.PIP

Dostosuj swój zakład pracy do obowiązującego standardu prawa pracy lista kontrolna z komentarzem, wyd.PIP

Działania w celu ochrony przed urazami na placu budowy, wyd. CIOP-PIB

Działania w celu ochrony przed urazami na placu budowy, wyd. CIOP-PIB

Ergonomia pracy kierowcy pojazdu ciężkiego, wyd. CIOP-PIB

Ergonomia pracy kierowcy pojazdu ciężkiego, wyd. CIOP-PIB

Ergonomia pracy z komputerem - od tabletu do stanowisk z wieloma monitorami, wyd. CIOP-PIB

Ergonomia pracy z komputerem - od tabletu do stanowisk z wieloma monitorami, wyd. CIOP-PIB

Ergonomia pracy z laptopem, wyd. ZUS, PIP

Ergonomia pracy z laptopem, wyd. ZUS, PIP

Fizjologiczne kryteria zdolności do pracy osób starszych wydatek energetyczny, wyd. CIOP-PIB

Fizjologiczne kryteria zdolności do pracy osób starszych wydatek energetyczny, wyd. CIOP-PIB

Frakcja wdychalna, torakalna i respirabilna substancji chemicznych w środowisku pracy. Zagrożenia dla zdrowia pracowników , wyd. CIOP-PIB

Frakcja wdychalna, torakalna i respirabilna substancji chemicznych w środowisku pracy. Zagrożenia dla zdrowia pracowników , wyd. CIOP-PIB

Hałas i drgania w procesach pracy, wyd. CIOP-PIB

Hałas i drgania w procesach pracy, wyd. CIOP-PIB

Hałas impulsowy stosowanie ochronników słuchu, wyd. CIOP-PIB

Hałas impulsowy stosowanie ochronników słuchu, wyd. CIOP-PIB

Jak zatrudnić cudzoziemca bez konieczności zezwalania na prace, wyd.PIP

Jak zatrudnić cudzoziemca bez konieczności zezwalania na prace, wyd.PIP

Kierunkowość słuchu oraz zrozumiałość mowy w środowisku pracy, wyd. CIOP-PIB

Kierunkowość słuchu oraz zrozumiałość mowy w środowisku pracy, wyd. CIOP-PIB

Komfort użytkowania - ocena i klasyfikacja sprzętu ochrony układu oddechowego w świetle projektów norm ISO, wyd. CIOP-PIB

Komfort użytkowania - ocena i klasyfikacja sprzętu ochrony układu oddechowego w świetle projektów norm ISO, wyd. CIOP-PIB

Konkursy państwowej inspekcji pracy strefa bezpiecznej pracy, wyd.PIP

Konkursy państwowej inspekcji pracy strefa bezpiecznej pracy, wyd.PIP

Kształtowanie warunków pracy na stanowiskach sterowania ruchem kolejowym, wyd. CIOP-PIB

Kształtowanie warunków pracy na stanowiskach sterowania ruchem kolejowym, wyd. CIOP-PIB

Kultura bezpieczeństwa w transporcie drogowym poradnik dla kierowców i pracowników firm transportowych, wyd. CIOP-PIB

Metoda oceny zmęczenia mięsni w aspekcie cech osobniczych pracownika, wyd. CIOP-PIB

Metoda oceny zmęczenia mięsni w aspekcie cech osobniczych pracownika, wyd. CIOP-PIB

Metodyka oceny obciążenia psychofizycznego rolników kwestionariusz, wyd. CIOP-PIB

Metodyka oceny obciążenia psychofizycznego rolników kwestionariusz, wyd. CIOP-PIB

Mobbing informator dla pracodawcy, wyd.PIP

Mobbing informator dla pracodawcy, wyd.PIP

Moja pierwsza praca komiks, wyd.PIP

Moja pierwsza praca komiks, wyd.PIP

Narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne związane z przetwarzaniem biosurowców do celów energetycznych, wyd. CIOP-PIB

Narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne związane z przetwarzaniem biosurowców do celów energetycznych, wyd. CIOP-PIB

Niebezpieczne studzienki szamba i zbiorniki, wyd.PIP

Niebezpieczne studzienki szamba i zbiorniki, wyd.PIP

Niebezpieczne substancje emitowane w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych o zmniejszonej palności zawierających antypireny oraz nanoczasteczki, wyd. CIOP-PIB

Niebezpieczne substancje emitowane w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych o zmniejszonej palności zawierających antypireny oraz    nanoczasteczki, wyd. CIOP-PIB

Nienasycone poliestry - charakterystyka pożarowo-wybuchowa w trakcie produkcji, przetwarzania i magazynowania, wyd. CIOP-PIB

Nienasycone poliestry - charakterystyka pożarowo-wybuchowa w trakcie produkcji, przetwarzania i magazynowania, wyd. CIOP-PIB

Niepełnosprawny pracownik, wyd.PIP

Niepełnosprawny pracownik, wyd.PIP

Nowoczesne metody szkolenia operatorów tokarek z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej (VR), wyd. CIOP-PIB

Nowoczesne metody szkolenia operatorów tokarek z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej (VR), wyd. CIOP-PIB

Obciążenia wynikające z presji czasu - ocena i profilaktyka, wyd. CIOP-PIB

Obciążenia wynikające z presji czasu - ocena i profilaktyka, wyd. CIOP-PIB

Obciążenie pracą umysłowa na stanowiskach pracy związanych z wykonywaniem żądań o dużych wymaganiach percepcyjnych i decyzyjnych, wyd. CIOP-PIB

Obciążenie pracą umysłowa na stanowiskach pracy związanych z wykonywaniem żądań o dużych wymaganiach percepcyjnych i decyzyjnych, wyd. CIOP-PIB

Obciążenie układu mięśniowo szkieletowego podczas wykonywania rożnych czynności pracy dobre praktyki, wyd. CIOP-PIB

Obciążenie układu mięśniowo szkieletowego podczas wykonywania rożnych czynności pracy dobre praktyki, wyd. CIOP-PIB

Obciążenie układu mięśniowo szkieletowego powodowane przez momenty obrotowe powstające przy obsłudze maszyn ręcznych z napędem elektrycznym, wyd. CIOP-PIB

Obciążenie układu mięśniowo szkieletowego powodowane przez momenty obrotowe powstające przy obsłudze maszyn ręcznych z napędem elektrycznym,    wyd. CIOP-PIB

Ocena obciążeń cieplnych osób narażonych na zmienne w czasie środowisko termiczne, wyd. CIOP-PIB

Ocena obciążeń cieplnych na zmienne w czasie środowisko termiczne, wyd. CIOP-PIB

Ocena obciążenia psychofizycznego nauczycieli i pracowników administracji szkoły, wyd. CIOP-PIB

Ocena obciążenia psychofizycznego nauczycieli i pracowników administracji szkoły, wyd. CIOP-PIB

Ocena ryzyka mobbingu w pracy, wyd. CIOP-PIB

Ocena ryzyka mobbingu w pracy, wyd. CIOP-PIB

Ocena ryzyka zawodowego związanego z ekspozycja na naturalne promieniowanie nadfioletowe (UV), wyd. CIOP-PIB

Ocena ryzyka zawodowego związanego z ekspozycja na naturalne promieniowanie nadfioletowe (UV), wyd. CIOP-PIB

Ocena skuteczności ochrony pracowników przed łącznym zagrożeniem cząstkami aerozol cieczy i ciął stałych zalecenia, wyd. CIOP-PIB

Ocena skuteczności ochrony pracowników przed łącznym zagrożeniem cząstkami aerozol cieczy i ciął stałych zalecenia, wyd. CIOP-PIB

Ochronniki słuchu dobór i użytkowanie, wyd. CIOP-PIB

Ochronniki słuchu dobór i użytkowanie, wyd. CIOP-PIB

Oddziaływanie środowiska termicznego na organizm człowieka, wyd. CIOP-PIB

>Oddziaływanie środowiska termicznego na organizm człowieka, wyd. CIOP-PIB

Ograniczanie dolegliwości układu mięśniowo szkieletowego osób niepełnosprawnych na stanowiskach montażystów i operatorów, wyd. CIOP-PIB

Ograniczanie dolegliwości układu mięśniowo szkieletowego osób niepełnosprawnych na stanowiskach montażystów i operatorów, wyd. CIOP-PIB

Ograniczanie ryzyka odbicia przy cieciu drewna przenośnymi pilarkami łańcuchowymi, wyd. CIOP-PIB

Ograniczanie ryzyka odbicia przy cieciu drewna przenośnymi pilarkami łańcuchowymi, wyd. CIOP-PIB

Organizacja pracy młodych matek - przykłady dobrych praktyk, wyd. CIOP-PIB

Organizacja pracy młodych matek - przykłady dobrych praktyk, wyd. CIOP-PIB

Organizacja ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych czołowych w transporcie wewnątrzzakładowym poradnik, wyd. CIOP-PIB

Organizacja ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych czołowych w transporcie wewnątrzzakładowym poradnik, wyd. CIOP-PIB

Oznaczanie szkodliwych czynników mikrobiologicznych na stanowiskach pracy w zakładach produkujących i przetwarzających biosurowce do celów energetycznych - zalecenia, wyd. CIOP-PIB Oznaczanie szkodliwych czynników mikrobiologicznych na stanowiskach pracy w zakładach produkujących i przetwarzających biosurowce do celów energetycznych - zalecenia, wyd. CIOP-PIB

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy, wyd. CIOP-PIB

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy, wyd. CIOP-PIB

Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w magazynach chemikaliów, wyd.CIOP-PIB

Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w magazynach chemikaliów, wyd.CIOP-PIB

Polimerowe sensory temperatury i rozciągania w odzieży barierowej oraz elementach sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, wyd. CIOP-PIB

Polimerowe sensory temperatury i rozciągania w odzieży barierowej oraz elementach sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, wyd. CIOP-PIB

Poślizgnięcia i potknięcia poradnik, wyd.PIP

Poślizgnięcia i potknięcia poradnik, wyd.PIP

Potracenia z wynagrodzenia, wyd.PIP

Potracenia z wynagrodzenia, wyd.PIP

Praca narzędziami wytwarzającymi drgania zagrożenia, wyd. CIOP-PIB

Praca narzędziami wytwarzającymi drgania zagrożenia, wyd. CIOP-PIB

Praca przy monitorach ekranowych, wyd. ZUS

Praca przy monitorach ekranowych, wyd. ZUS

Praca tymczasowa, wyd.PIP

Praca tymczasowa, wyd.PIP

Praca w wysokich i niskich temperaturach, wyd.PIP

Praca w wysokich i niskich temperaturach, wyd.PIP

Praca w zimnym środowisku a wiek pracownika, wyd. CIOP-PIB

Praca w zimnym środowisku a wiek pracownika, wyd. CIOP-PIB

Promieniowanie optyczne w srodowisku pracy, wyd. CIOP-PIB

Promieniowanie optyczne w srodowisku pracy, wyd. CIOP-PIB

Przeciwdziałanie przemocy w administracji publicznej, wyd. CIOP-PIB

Przeciwdziałanie przemocy w administracji publicznej, wyd. CIOP-PIB

Przemoc i sposoby jej przeciwdziałania w zakładach przetwórstwa przemysłowego, wyd. CIOP-PIB

Przemoc i sposoby jej przeciwdziałania w zakładach przetwórstwa przemysłowego, wyd. CIOP-PIB

Regulamin pracy i wynagradzania, wyd.PIP

Regulamin pracy i wynagradzania, wyd.PIP

Reintegracja zawodowa osób z nabyta niepełnosprawnością ruchowa - dobre praktyki, wyd. CIOP-PIB

Reintegracja zawodowa osób z nabyta niepełnosprawnością ruchowa - dobre praktyki, wyd. CIOP-PIB

Równowaga praca-życie. Problem czy wyzwanie. Poradnik, wyd. CIOP-PIB

Równowaga praca-życie. Problem czy wyzwanie. Poradnik, wyd. CIOP-PIB

Ryzyko zawodowe w budownictwie powodowane przez szkodliwe czynniki mikrobiologiczne, wyd. CIOP-PIB

Ryzyko zawodowe w budownictwie powodowane przez szkodliwe czynniki mikrobiologiczne, wyd. CIOP-PIB

Ryzyko zawodowe w muzeach i pracowniach konserwacji zabytków powodowane przez szkodliwe czynniki mikrobiologiczne, wyd. CIOP-PIB

Ryzyko zawodowe w muzeach i pracowniach konserwacji zabytków powodowane przez szkodliwe czynniki mikrobiologiczne, wyd. CIOP-PIB

Środki ochrony narządu wzroku, wyd.PIP

Środki ochrony narządu wzroku, wyd.PIP

Środowiskowe narażenia zawodowe przy obsłudze sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia w Polsce, wyd. CIOP-PIB

Środowiskowe narażenia zawodowe przy obsłudze sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia w Polsce, wyd. CIOP-PIB

Sposoby ograniczania obciążenia i zmęczenia na stanowiskach pracy powtarzalnej, wyd. CIOP-PIB

Sposoby ograniczania obciążenia i zmęczenia na stanowiskach pracy powtarzalnej, wyd. CIOP-PIB

Strategie motywowania osób starszych do kontynuowania pracy, wyd. CIOP-PIB

Strategie motywowania osób starszych do kontynuowania pracy, wyd. CIOP-PIB

Stres w pracy poradnik dla pracodawcy, wyd.PIP

Stres w pracy poradnik dla pracodawcy, wyd.PIP

Szkodliwe czynniki bakteryjne w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej. Zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego, wyd. CIOP-PIB

Szkodliwe czynniki bakteryjne w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej. Zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego, wyd. CIOP-PIB

Sztuczne promieniowanie optyczne zasady oceny ryzyka zawodowego poradnik, wyd. CIOP-PIB

Sztuczne promieniowanie optyczne zasady oceny ryzyka zawodowego poradnik, wyd. CIOP-PIB

Temperament i osobowość w diagnozie predyspozycji kierowców wyniki badan, wyd. CIOP-PIB

Temperament i osobowość w diagnozie predyspozycji kierowców wyniki badan, wyd. CIOP-PIB

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy, wyd.PIP

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy, wyd.PIP

Użytkowanie ochronników słuchu stosowanych jednocześnie z innymi środkami ochrony indywidualnej, wyd. CIOP-PIB

Użytkowanie ochronników słuchu stosowanych jednocześnie z innymi środkami ochrony indywidualnej, wyd. CIOP-PIB

Widoczność otoczenia ze stanowiska operatora podnośnikowego wózka jezdniowego czołowego, wyd. CIOP-PIB

Widoczność otoczenia ze stanowiska operatora podnośnikowego wózka jezdniowego czołowego, wyd. CIOP-PIB

Wiek i płeć pracowników a bezpieczeństwo przy ręcznych pracach transportowych, wyd. CIOP-PIB

Wiek i płeć pracowników a bezpieczeństwo przy ręcznych pracach transportowych, wyd. CIOP-PIB

W pierwszej pracy Olesiak Natkaniec, wyd. ZUS

W pierwszej pracy Olesiak Natkaniec, wyd. ZUS

Wpływ nanoczastek glinkokrzemianow stosowanych w produkcji nanokompozytow polimerowych na aktywność powierzchniową surfaktantu płucnego , wyd. CIOP-PIB

Wpływ nanoczastek glinkokrzemianow stosowanych w produkcji nanokompozytow polimerowych na aktywność powierzchniową surfaktantu płucnego , wyd. CIOP-PIB

Wybrane zagadnienia biomechaniki pracy, wyd. CIOP-PIB

Wybrane zagadnienia biomechaniki pracy, wyd. CIOP-PIB

Zaburzenia głosu o podłożu zawodowym jak leczyć i zapobiegać, wyd. ZUS

Zaburzenia głosu o podłożu zawodowym jak leczyć i zapobiegać, wyd. ZUS

Zagrożenia biologiczne związane z uwalnianiem mgły olejowej podczas obróbki powierzchniowej metali, zalecenia do kontroli czystości higienicznej stanowisk pracy, wyd. CIOP-PIB

>Zagrożenia biologiczne związane z uwalnianiem mgły olejowej podczas obróbki    powierzchniowej metali, zalecenia do kontroli czystości higienicznej    stanowisk pracy, wyd. CIOP-PIB

Zagrożenia biologiczne związane z uwalnianiem mgły olejowej podczas obróbki powierzchniowej metali zalecenia do oceny ryzyka, wyd. CIOP-PIB

Zagrożenia biologiczne związane z uwalnianiem mgły olejowej podczas obróbki    powierzchniowej metali zalecenia do oceny ryzyka, wyd. CIOP-PIB

Zagrożenia czynnikami biologicznymi w miejscu pracy, wyd.PIP

Zagrożenia czynnikami biologicznymi w miejscu pracy, wyd.PIP

Zagrożenia czynnikami chemicznymi i biologicznymi podczas obróbki powierzchniowej metali, wyd. CIOP-PIB

Zagrożenia czynnikami chemicznymi i biologicznymi podczas obróbki powierzchniowej metali, wyd. CIOP-PIB

Zagrożenia elektrostatyczne w strefach zagrożonych wybuchem, wyd. CIOP-PIB

Zagrożenia elektrostatyczne w strefach zagrożonych wybuchem, wyd. CIOP-PIB

Zagrożenia pożarowo-wybuchowe powodowane przez termousieciowane tworzywa sztuczne - wytyczne, wyd. CIOP-PIB

Zagrożenia pożarowo-wybuchowe powodowane przez termousieciowane tworzywa sztuczne - wytyczne, wyd. CIOP-PIB

Zagrożenia psychospołeczne poradnik dla pracodawcy, wyd.PIP

Zagrożenia psychospołeczne poradnik dla pracodawcy, wyd.PIP

Zakaz konkurencji, wyd.PIP

Zakaz konkurencji, wyd.PIP

Zalecenia do ograniczania narażenia na drobne frakcje cząstek w spalinach biodiesla, wyd. CIOP-PIB

Zalecenia do ograniczania narażenia na drobne frakcje cząstek w spalinach biodiesla, wyd. CIOP-PIB

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy lista kontrolna z komentarzem, wyd.PIP

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy lista kontrolna z komentarzem, wyd.PIP

Zasady oceny układów filtracji cząstek aerozoli cieczy emitowanych podczas obróbki mechanicznej, wyd. CIOP-PIB

Zasady oceny układów filtracji cząstek aerozoli cieczy emitowanych podczas obróbki mechanicznej, wyd. CIOP-PIB

Zdrowy styl życia - zalecenia dla pracowników starszych. Poradnik. Przykłady dobrych praktyk, wyd. CIOP-PIB

Zdrowy styl życia - zalecenia dla pracowników starszych. Poradnik. Przykłady dobrych praktyk, wyd. CIOP-PIB

Zespół chorego budynku ocena parametrów środowiska pracy, wyd. CIOP-PIB

Zespół chorego budynku ocena parametrów środowiska pracy, wyd. CIOP-PIB

Zespół cieśni nadgarstka, wyd. ZUS

Zespół cieśni nadgarstka, wyd. ZUS

Zgodnie z prawem i bezpiecznie poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy PIP, wyd. ZUS

Zgodnie z prawem i bezpiecznie poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy PIP, wyd. ZUS

Zwolnienia grupowe, wyd.PIP

Zwolnienia grupowe, wyd.PIP


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/pro-silesia/ftp/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1236