Aktualności

logo

Bezpłatne szkolenia BHP (refundowane przez ZUS)

2017-04-07

PRO SILESIA sp. z o. o. w Opolu zaprasza bezpłatne szkolenia.
 
1. Bezpłatne okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
2. Szkolenie okresowae dla służb bhp
3. Emisja i higiena głosu dla nauczycieli i opiekunów.
4. Seminarium bhp dla uczniów i studentów. Moja pierwsza praca.

Lista i opis szkoleń
Seminaria są bezpłatne, refundowane ze środków ZUS. Nabór i realizacja trwa do końca 2017 roku, szkolenia będą relaziwoane do wyczerpania środków. Zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania zainteresowania. Decyduje kolejność zgłoszeń!

(czytaj więcej)
PRO SILESIA sp. z o. o. w Opolu zaprasza bezpłatne szkolenia.
 
1. Bezpłatne okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
2. Szkolenie okresowae dla służb bhp
3. Emisja i higiena głosu dla nauczycieli i opiekunów.
4. Seminarium bhp dla uczniów i studentów. Moja pierwsza praca.

Lista i opis szkoleń
Seminaria są bezpłatne, refundowane ze środków ZUS. Nabór i realizacja trwa do końca 2017 roku, szkolenia będą relaziwoane do wyczerpania środków. Zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania zainteresowania. Decyduje kolejność zgłoszeń!


ad.1. Bezpłatne okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców i kadry kierowniczej, rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą w jednym z następujących sektorów:  przetwórstwo przemysłowe, ochronie zdrowia i pomoc społeczna, edukacja, transporcie, naprawa samochodów i motocykli, budownictwo, handel detaliczny i hurtowy. Mile widziany będzie również udział pracodawców i kadry kierowniczej z pozostałych sektorów gospodarki.
Szkolenie bhp będzie miało charakter ogólny. Zakres tematyczny obejmie: wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, poznawanie zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi, a także analizę okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ponadto mowa będzie o metodyce i organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o zasadach postępowania w razie wypadku w czasie pracy, udzielania pierwszej pomocy, jak również ochronie przeciwpożarowej. Poruszony również zostanie temat społecznych kosztów wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Pełna informacja dotycząca szkolenia i zapisy

ad. 2. Obowiązkowe szkolenie dla pracowników pełniących zadania służb bhp. Szkolenie trwa 32h i odbywa się w następującej formie:
8h – spotkanie I, 16h – samokształcenie kierowane - zadania zalecone przez prowadzącego, 8h – spotkanie II. Szkolenie prowadzi inspektor PIP. Zaświadczenie ukończenia kursu na drukach na podstawie § 16 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860,z pózn. zm.)
Pełna informacja dotycząca szkolenia i zapisy

ad 3. Emisja i higiena głosu dla nauczycieli i opiekunów.
Seminarium – warsztat mający na celu przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu optymalnych warunków emisji i higieny głosu; pogłębienie świadomości głosowej oraz przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących kształtowania indywidualnych umiejętności posługiwania się głosem w pracy zawodowej i życiu osobistym.
Pełna informacja dotycząca szkolenia i zapisy

ad 4. Seminarium bhp dla uczniów i studentów. Moja pierwsza praca.
Seminarium dedykowane dla młodzieży ostatnich klas liceów i techników, wchodzącej na rynek pracy. Zagadnienia związane z elementami prawa pracy, rodzajów umów oraz wiele zagadnień związanych z czasem pracy. Uczestnicy seminarium otrzymają doskonałe wydawnictwo „Moja pierwsza praca”.
Pełna informacja dotycząca szkolenia i zapisy


Szkolenia odbywać się będą w siedzibie PRO SILESIA sp. z o. o. w Opolu ul. Ozimska 14-16 lok. 314 lub w innych miejscach uzgodnionych z uczestnikami szkolenia. Chętnych do udziału w szkoleni prosimy o zgłaszanie się telefonicznie lub adres e-mail.

Terminy szkoleń będą ustalane na bieżąco, prosimy o kontakt

tel. 77 54-17-250
e-mail: biuro@pro-silesia.pllogo

Operator wózków jezdniowych (widłowych) - Opole

Rozpoczęcie kursu : 2017-04-19

Zakończenie kursu : 2017-04-27

Zaświadczenie w jęz. angielskim i niemieckim gratis!
Start 19 kwietnia (środa) godzina 16.00, Bezterminowe, europejskie uprawnienia.
Kolejne zajęcia 21 kwietnia (piatek), godzina 16.00

Opole, ul. Ozimska 14/314, Rzemieślnik III piętro.
Szczegóły i zapisy: 77 54-17-250 lub biuro@pro-silesia.pl lub formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy na kurs, pełna nazwa szkolenia "Operatorów wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli" w tym operator wózka elektrycznego wysokiego składowania.

CENA 350 zł! To najlepsza oferta, przeczytaj dlaczego!!!

OPERATOR WÓZKA TO AKTUALNIE JEDNO Z PODSTAWOWYCH SZKOLEŃ.
Czy już pracujesz, czy planujesz pracę, czy w kraju czy za granicą, czy na stałe, czy sezonowo.
Kurs na operatora wózka jest podstawowym kursem dla osób pracujących w sklepach,  hurtowniach, magazynach, składach, fabrykach, centrach logistycznych. Wózki jezdniowe są w powszechnym zastosowaniu praktycznie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zmniejszenia obciążenia pracownika. Nawet na tzw. "paleciaka" z napędem elektrycznym trzeba mieć skończony kurs!
Kurs jest obowiązkowy również wśród osób, które obsługują wózek doraźnie, np. podczas dostawy towaru, czy przemieszczając małe palety w sklepie małopowierzchniowym. Pracownicy często nie zdają sobie sprawy, że w razie wypadku przy pracy podczas korzystania z wózka BEZ UPRAWNIEŃ nie przysługują świadczenia i odszkodowanie.

U NAS NIE MA LIMITU GODZIN JAZDY!!! To znaczy, że każdy uczestnik jeździ tak długo, aż się nauczy!

SKOŃCZONY KURS, TO BOGATSZA OFERTA PRACY I LEPSZE WYNAGRODZENIE. Osobom z uprawnieniami operatora wózka jest znacznie łatwiej znaleźć pracę, a dodatkowe uprawnienia pozwalają nie tylko na szybszy awans, ale również wyższe wynagrodzenie za godzinę. Przykładem mogą byc kraje UE, gdzie pracownicy z uprawnieniami mają średnie wynagrodzenie 2 euro wyższe od pracowników bez uprawnień operatora wózka.
WYJEŻDŻASZ ZA GRANICĘ DO PRACY? Zrób kurs przed wyjazdem!
PRACUJESZ ZA GRANICĄ? Przyjedź do Polski, kurs kosztuje w przeliczeniu tylko 83 euro!
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PANIE. Krążą różne mity, które zniechęcają panie do zrobienia uprawnień na wózki. Oświadczamy, że panie doskonale radzą sobie jako operatorzy wózka, a w wielu sytuacjach wykonują tą pracę lepiej i precyzyjniej od panów: nie ponosi ich brawura i rutyna. Rynek pracy pokazuje, że panie z uprawnieniami operatora łatwiej znajdują pracę w handlu, na wyższych stanowiskach i z wyższym wynagrodzeniem.
ZAPRASZAMY OSOBY BEZ PRAWA JAZDY. Do prowadzenia wózka po terenie zakładu pracy NIE JEST WYMAGANE PRAWO JAZDY kategorii B, a jedynie ukończone 18 lat. Dodatkowo osoby, które ukończą szkolenie na wózku jezdniowym, ze względu na podobieństwo do kierowania samochodu o wiele lepiej radzą sobie na kursach prawa jazdy kat. B.
ZAPRASZAMY OBCOKRAJOWCÓW. Nasz rynek jest aktualnie bardzo otwarty na pracowników ze Wschodu. Również wśród nich panuje zasada konkurencji i pracownik o wyższych kwalifikacjach może liczyć na lepsze stanowisko i wynagrodzenie.
MAMY AKTUALNY PROGRAM SZKOLENIA. Nasz program szkolenia jest zatwierdzony przez URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO i objęty akredytacją KURATORA OŚWIATY. Ponadto część szkolenia związaną z bezpieczeństwem użytkowania wózka, realizujemy zgodnie z posiadaną przez nas akredytacją Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.
WYDAJEMY UPRAWNIENIA EUROPEJSKIE. WYDAJEMY BEZTERMINOWE ZAŚWIADCZENIA na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (wcześnie MEiN), które SĄ UZNAWANE WE WSZYSTKICH KRAJACH Unii Europejskiej. Ponadto BEZPŁATNIE wydajemy przetłumaczone zaświadczenia w językach ANGIELSKIM i NIEMIECKIM (unikasz dodatkowego kosztu tłumaczenia 80 zł za każdy język). Nie zdarzyło się dotychczas, aby któryś z naszych kursantów dzwonił z informacją, że zachodni pracodawca nie uznaje naszych zaświadczeń. Ponadto, na życzenie BEZPŁATNIE wydajemy książeczkę "imienne zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym" wraz z okładką.
W RAMACH KURSU WYDAJEMY UPRAWNIENIA DO WYMIANY BUTLI GAZOWYCH. Część kursów na rynku pod ukrytą niską ceną nie zawiera szkolenia z "bezpiecznej wymiany butli". Trzeba wówczas ten kurs zrobić i zapłacić oddzielnie (nawet do 100 zł). W naszym szkoleniu jest to jego integralna część. Trzeba pamiętać, że operator wózka wymienia butle LPG nawet codziennie i osoba bez uprawnień nie może tego zrobić.
EGZAMIN ODBYWA U NAS. Na tym samym sprzęcie, co jeździsz na kursie. Przeprowadzamy egzamin praktyczny, który odbywa się w ostatnim dniu praktyk i obejmuje zakresem dokładnie te ćwiczenia, które są realizowane w trakcie szkolenia praktycznego. Natomiast egzamin z zakresu teorii poznanej na zajęciach odbywa się w dniu rozdania uprawnień. Ponadto, dla osób zainteresowanych istnieje możliwość zamówienia i zorganizowania egzaminu zewnętrznego UDT (w cenie 152 zł).
DOŚWIADCZENI I CIERPLIWI INSTRUKTORZY. Naszą kadrę stanowią przede wszystkim instruktorzy-praktycy z ponad 25-letnim doświadczeniem, specjaliści, konserwatorzy. Wszyscy posiadający wszelkie kwalifikacje i uprawnienia w zakresie prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych. Nasi instruktorzy są bardzo cierpliwi, mają doświadczenie metodyczne i dydaktyczne, potrafią nauczyć "sztaplowania" (operowania wózkiem) każdego. Jazdy wózkami organizujemy w małych grupach, w godzinach uzgodnionych wspólnie z kursantami. U nas jeździmy wózkami "do oporu" - aż nauczymy. Nie patrzymy na zegarek, że minęło tyle, a tyle godzin. Zajęcia teoretyczne są prowadzone na sali wykładowej, w sposób ciekawy, z licznymi przykładami, pokazami filmów i rysunkami poglądowymi. Wiedza teoretyczna jest cenna zarówno w zakresie ogólnej znajomości mechaniki pojazdowej, ale również hydrauliki pojazdowej oraz bezpieczeństwa i wymiany butli. Ponadto nauczymy Cię podstawowych technik wykrywania usterek i konserwacji wózka.
WŁASNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Każdy uczestnik otrzymuje autorskie MATERIAŁY SZKOLENIOWE, specjalnie opracowane PRZEZ NASZYCH WYKŁADOWCÓW. Jest to bogato ilustrowany 80-stronowy skrypt z całego zakresu objętego kursem. Zawiera kompendium wiedzy operatora i nie trzeba korzystać z żadnych dodatkowych materiałów i kserówek.
WŁASNA BAZA SZKOLENIOWA I WÓZKI. Jako jedyni spośród konkurencji posiadamy własną, przygotowaną do celów szkoleniowych BAZĘ SZKOLENIOWĄ OPERATORÓW WÓZKÓW w Opolu. DYSPONUJEMY WŁASNYM PLACEM MANEWROWYM, mamy hale z regałami oraz obciążonymi paletami do ćwiczenia manewrów transportu i załadunku. Na wyposażeniu mamy 3 WŁASNE wózki renomowanej japońskiej firmy KOMATSU, będące pod nadzorem i posiadające aktualne badania UDT. Nasze wózki są wykorzystywane jedynie dla celów szkoleniowych, to nie są pożyczone, zużyte wózki przy jakimś ruchliwym magazynie. Nasze wózki posiadają również homologację do poruszania się po drogach publicznych (przez posiadaczy prawa jazdy kat.B). Żeby kursant nie miał problemów z opanowaniem wózka, każdy ma do dyspozycji 2 wózki spalinowe/LPG (jeden z automatyczną, a drugi z manualną skrzynią biegów) oraz WÓZEK ELEKTRYCZNY WYSOKIEGO SKŁADOWANIA o wysokości unoszenia 5,5m. Jazda na tym wózku odbywa się bokiem, pomiędzy regałami i dlatego tak ważne jest, aby pojeździć tym wózkiem na kursie, nim rozpocznie się na nim pracę zawodową.

MAMY WÓZEK ELEKTRYCZNY WYSOKIEGO SKŁADOWANIA 5,5 metra.
Konkurencja pokazuje go na obrazkach, a u nas na takim pojeździsz!

JESTEŚMY BEZPIECZNĄ I STABILNĄ FIRMĄ Z OPOLSZCZYZNY. Nasza firma zajmuje się szkoleniami od 2000 roku, nie jesteśmy firmą "w teczce" lub z wynajętym biurkiem. Na różnych kursach na Opolszczyźnie szkolimy kilka tysięcy osób rocznie. Mamy pracowników (na umowach o pracę), biura, sale szkoleniowe, spawalnię, hale, plac manewrowy. Blisko setka wykładowców i instruktorów szkoli każdego roku naszych kursantów. Jesteśmy opolską firmą, zatrudniamy i płacimy podatki na Opolszczyźnie. I zachęcamy do wspierania lokalnych firm!
CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE. Dane osobowe naszych kursantów są przechowywane w chronionym centrum danych (nie, nie na naszych dyskach). U NAS MASZ PEWNOŚĆ, że w przypadku zagubienia zaświadczenia, wydamy Ci DUPLIKAT za wiele, wiele lat. Nie sprzedajemy żadnych danych kursantów, nie dzwonimy po zakończonym kursie; Twoje dane są dla na ŚWIĘTE!
SPIESZYSZ SIĘ? OFERUJEMY INDYWIDUALNE PODEJŚCIE. Dla osób, które spieszą się z realizacją kursu lub będą musiały go przerwać z jakichś powodów oferujemy indywidulane podejście do tematu, m.in. możliwość realizacji części zajęć w formie samokształcenia kierowanego.
PŁATNOŚĆ. Oferujemy bardzo elastyczny system płatności m.in. raty, przelew, faktura VAT.
ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ SZKOLEŃ. Oprócz szkoleń na wózki realizujemy szereg szkoleń zawodowych oraz uprawnień, m.in. spawaczy, elektryków, palaczy, pilarzy, operatorów dźwigów, suwnic itp.
POMAGAMY ZNALEŹĆ PRACĘ ZA GRANICĄ. A może masz już doświadczenie jako operator wózka wysokiego składowania? Pomożemy Ci znaleźć pracę m.in. w Holandii.

W skrócie: DLACZEGO U NAS WARTO ZROBIĆ KURS?

 • bezterminowe uprawnienia wraz z tłumaczeniami UE w językach angielskim i niemieckim gratis,
 • brak limitu godzin jazdy wózkiem,
 • uprawnienia wymiany bulti LPG w cenie kursu,
 • własna baza szkoleniowa i 3 wózki widłowe,
 • praktyki również na wózku elektrycznym wysokiego składowania,
 • cierpliwi instruktorzy praktyki i interesujące zajęcia teoretyczne,
 • kompletne i przejrzyste materiały szkoleniowe,
 • elastyczne terminy szkolenia i indywidualne rozwiązania,
 • egzamin na naszym sprzęcie (wysoka zdawalność),
 • możliwość płatności ratalnej,
 • stabilna opolska firma, z biurami i pracownikami,
 • bezpieczne dane osobowe kursantów,
 • najniższa cena takiego szkolenia na rynku.

MASZ PYTANIA??? CHCESZ SIĘ ZAPISAĆ???? SPIESZ SIĘ! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

tel. 77 54 17 255 lub 77 54 17 250,
biuro@pro-silesia.pl lub czarneckir@pro-silesia.pl
lub formularz zgłoszeniowy
logo

Kurs spawania MAG i TIG - Namysłów - od 13 marca

2017-03-03

Zapraszamy na kurs spawania MAG i TIG, który rozpocznie się 13 marca w naszym Ośrodku Szkolenia Spawaczy w Namysłowie. Gwarantujemy Książeczki Spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Zaswiadczenie ukończenia kursu MEiN oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacji Spawacza.
Informacje i zapisy: Marek Roemer 77 5417258
Zobacz szczegóły kursu

logo

Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Bezpłatne. - Opole

Rozpoczęcie kursu : 2016-09-15

Zakończenie kursu : 2016-09-16


Najbliższe terminy:
14-15 września
godzina 9.00
21-22 września godzina 9.00
Opole, ul. Ozimska 14/314, Rzemieślnik III piętro.
Zapisy: 77 54-17-250 lub biuro@pro-silesia.pl
lub formularz zgłoszeniowy

logo

Kurs na uprawnienia E gr.1 elektryczna (SEP)

2016-06-22

Start szkolenia: 27 czerwiec, godzina 9.00 (poniedziałek)
Pro Silesia, ul. Ozimska 14 lok.314 Rzemieślnik III piętro

czytaj więcej....
Start szkolenia: 27 czerwiec, godzina 9.00 (poniedziałek)
Pro Silesia, ul. Ozimska 14 lok.314 Rzemieślnik III piętro

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do 1 kV wraz z pomiarami. Absolwent szkolenia zapozna się z zasadami budowy, działania  oraz warunkami technicznymi obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, zasadami eksploatacji w/w urządzeń, ogólnymi zasadami gospodarki energetycznej, warunkami wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych, zasadami BHP, ppoż. oraz umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy.
  
Warunki stawiane słuchaczom kursu:
- ukończenie 18 lat,
 
Egzamin:
przed  Państwową Komisją Egzaminacyjną 

logo

Obsługa kosiarek elektrycznych i spalinowych oraz kos i podkaszarek

Kurs "Obsługa kosiarek elektrycznych i spalinowych oraz kos i podkaszarek " pozwala uzyskać uprawnienia do obsługi kosiarek i kos (w tym podkaszarek) spalinowych i elektrycznych podczas pielęgnacji terenów zielonych. Dedykowany jest dla osób, które wykonują prace porządkowe w zakresie wykaszania i podkaszania trawy, pielęgnacji terenów zielonych, parków itp.
Oprócz budowy i obsługi, na kursie omiawiane są zasady BHP podczas eksploatacji tych urządzeń.
Szkolenie przeprowadzamy w formie kursu obsługi lub instruktażu stanowiskowego BHP.
 
Długośc szkolenia
14 godzin lekcyjnych - 8 godzin teorii i 6 godzin praktyki.
Kurs "Obsługa kosiarek elektrycznych i spalinowych oraz kos i podkaszarek spalinowych" pozwala uzyskać uprawnienia do obsługi kosiarek i kos (w tym podkaszarek) spalinowych i elektrycznych podczas pielęgnacji terenów zielonych. Dedykowany jest dla osób, które wykonują prace porządkowe w zakresie wykaszania i podkaszania trawy, pielęgnacji terenów zielonych, parków itp.
Oprócz budowy i obsługi, na kursie omiawiane są zasady BHP podczas eksploatacji tych urządzeń.
Szkolenie przeprowadzamy w formie kursu obsługi lub instruktażu stanowiskowego BHP.
 
Długośc szkolenia
14 godzin lekcyjnych - 8 godzin teorii i 6 godzin praktyki.

Cel szkolenia
nabycie umiejętności obsługi kos i kosiarek elektrycznych i spalinowych

Ramowy program szkolenia:
1. Budowa kosiarek spalinowych i elektrycznych. Kosiarki ogrodowe samojezdne i ręczne. Kosiarki rotacyjne bębnowe (walcowe), bijakowe, dyskowe, nożowe, listwowe (palcowe).
2. Budowa kos i podkaszarek spalinowych (wycinarek, wykaszarek). Wymienny osprzęt tnący.
3. Obsługa i konserwacja kosiarek, kos i podkaszarek.
4. Zagadnienia BHP przy obsłudze: zasady bezpiecznej pracy, środki ochrony indywidualnej, ochrona przed zagrożeniami.
5. Zajęcia praktyczne  - czynności przed rozpoczęciem pracy, techniki koszenia, czynności po zakończeniu pracy.

Zaswiadczenie po ukończeniu szkolenia
Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu kursant otrzymuje bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186 z późn. zm.).

Jeżeli szkolenie zostanie zlecone jako instruktaż stanowiskowy BHP, wówczas wystawiamy zaświadczenie na podstawie § 16 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27
lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z pózn. zm.).

Wymagania
ukończone 18 lat

Kontakt w sprawie szkolenia:
Józef Dołęga
tel. 77 54-17-257 oraz 77 54-17-250
logo

Bezpłatne szkolenie okresowe dla służb bhp

2016-05-17


Termin pierwszego spotkania - 20 maj 2016, godzina 9.30
Miejsce: Izba Rzemieślnicza, ul. Katowicka 55 (naprzeciwko NOT) - Sala im.Kantora - I piętro.

Termin drugiego spotkania - 17 czerwca 2016m godzina 9.00
Miejsce: Izba Rzemieślnicza, ul. Katowicka 55 (naprzeciwko NOT) - Sala im.Kantora - I piętro.

Zapisy:
77 54-17-250
biuro@pro-silesia.pl
Formularz zgłoszeniowy


(czytaj więcej)

Termin pierwszego spotkania - 20 maj 2016, godzina 9.30
Miejsce: Izba Rzemieślnicza, ul. Katowicka 55 (naprzeciwko NOT) - Sala im.Kantora - I piętro.

Termin drugiego spotkania - 17 czerwca 2016m godzina 9.00
Miejsce: Izba Rzemieślnicza, ul. Katowicka 55 (naprzeciwko NOT) - Sala im.Kantora - I piętro.

Zapisy:
77 54-17-250
biuro@pro-silesia.pl
Formularz zgłoszeniowySzkolenie trwa 32h i odbywa się w następującym trybie:
•    8h – spotkanie I
•    16h – samokształcenie kierowane - zadania zalecone przez prowadzącego.
•    8h – spotkanie II

Ramowy program szkolenia "Szkolenie okresowe dla służb BHP":
 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
  •  a) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
  •  b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  •  c) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 • Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
 • Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych) – 4 (w tym 2 ćwiczeń)
 • Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
 • Nowoczesne metody pracy służby bhp
 • Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 3 godz. w (w tym 2 godz. ćwiczeń)
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego
logo

Emisja i higiena głosu - bezpłatne szkolenie

2016-03-28

Trwa nabór dla zorganizowanych grup oraz indywidualnie.
Zapisy: 77 54-17-250 lub biuro@pro-silesia.pl
lub formularz zgłoszeniowy
(czytaj więcej)
Trwa nabór dla zorganizowanych grup oraz indywidualnie.
Zapisy: 77 54-17-250 lub biuro@pro-silesia.pl
lub formularz zgłoszeniowy

Emisja i higiena głosu

 

Choroby narządu głosu u nauczycieli, to 1/3 wszystkich chorób zawodowych w Polsce, alarmują eksperci Instytutu Medycyny Pracy. Częste zwolnienia lekarskie, zniżki godzin, urlopy zdrowotne - oznaczają trudności organizacyjne w szkole. Dolegliwości typu: męczliwość głosu, chrypka, zaniki głosu, guzki głosowe - występują praktycznie u większości polskich nauczycieli. Tymczasem - jak dowodzą badania - już po jednych warsztatach emisji głosu parametry głosowe znacznie się poprawiają.

Głos to podstawowe narzędzie pracy nauczyciela czy opiekuna dziecka. Intensywne mówienie przez wiele lat bez odpowiedniego przygotowania lub treningu, może zakończyć się zniszczeniem, a nawet jego utratą. Dlatego tak ważne jest opanowanie przez nauczycieli zasad prawidłowej emisji głosu.

Podczas warsztatów nauczyciele nauczą się:

·         jak mówić bez wysiłku i zmęczenia głosowego

 • jak wykorzystać naturalne możliwości swojego narządu głosowego
 • jak wzmocnić swój głos, mówić wytrzymałym i nośnym głosem
 • jak poprawić jakość i komfort pracy głosem
 • jak najefektywniej pracować nad własnym głosem

·         jak chronić narząd głosu przed chorobami zawodowymi

Zajęcia poprowadzi doświadczona i ceniona trenerka, specjalizująca się w prowadzeniu szkoleń w zakresie zasad prawidłowej emisji głosu, posiadająca odpowiednie przygotowanie oraz uprawnienia instruktora emisji głosu.

Długość szkolenia:

3-5 godz. lekcyjnych w zależności od potrzeb, zainteresowania i zaangażowania uczestników.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu optymalnych warunków emisji i higieny głosu; pogłębienie świadomości głosowej oraz przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących kształtowania indywidualnych umiejętności posługiwania się głosem w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Ramowy program szkolenia:

1. Ćwiczenia aktywizujące (wyzwolenie energetycznego potencjału organizmu w zakresie motoryki dużej i malej ze szczególnym uwzględnieniem narządów artykulacyjnych).

2. Ćwiczenia oddechowe (utrwalenie świadomości korelacji pomiędzy mechanizmem mowy, a techniką oddechową).

3. Ćwiczenia relaksacyjne (rozluźnienie napięć  psychofizycznych, wyciszenie emocji, wyzwolenie naturalnego potencjału sił witalnych organizmu).

4. Ćwiczenia emisyjne (wyzwolenie naturalnego głosu organicznego, ataki głosowe, nastawienie głosowe, fonacja, aktywizacja rezonatorów).

5. Ćwiczenia praktycznej pracy głosem w etiudach z tekstem wygłaszanym i odczytywanym na głos.

Czas i miejsce szkolenia:

Szkolenie może zostać zrealizowane w uzgodnionym z Zamawiającym terminie i czasie, zarówno w placówce Zamawiającego, jak i w naszej siedzibie w Opolu, ul. Ozimska 14-16 lok.314, budynek Rzemieślnika III piętro.

Zaświadczenia i certyfikaty:

Uczestnicy na zakończenie szkolenia otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu (na drukach MEN)

 

Preferowana ilość uczestników w jednej grupie: ok. 15-20 osób

Podczas zajęć optymalny będzie luźny strój sportowy, umożliwiający wykonywanie ćwiczeń ruchowych.


 

logo

Kurs grafiki komputerowej (Corel) - 24 h

2016-03-28

Trwa nabór.

Zapisy: 77 54-17-250
logo

Kurs Excel do poziomu średniozaawansowanego

2016-03-28

Liczba godzin - 25.

Zapraszamy na szkolenie!

Trwa nabór na grupę popołudniową
Zaświadczenie na drukach MEN.

Kontakt: 77-54-17-250
logo

Szkolenie okresowe dla służb BHP. Bezpłatne

Szkolenie jest adresowane dla pracowników pełniących rolę sużb bhp w zakładach pracy.

Do końca 2017 roku istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z oferty tego szkolenia.

Długość szkolenia

Szkolenie trwa 32h i odbywa się w następującej formie:

•    8h – spotkanie I
•    16h – samokształcenie kierowane - zadania zalecone przez prowadzącego.
•    8h – spotkanie II
Zajęcia mogą odbywać w godzinach pracy, w godzinach popołudniowych, a także w soboty i w niedziele.

Otrzymane zaświadczenia i certyfikaty
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu na drukach na podstawie § 16 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860,z pózn. zm.). (czytaj więcej)
Szkolenie jest adresowane dla pracowników pełniących rolę sużb bhp w zakładach pracy.

Do końca 2017 roku istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z oferty tego szkolenia.

Długość szkolenia
Szkolenie trwa 32h i odbywa się w następującej formie:

•    8h – spotkanie I
•    16h – samokształcenie kierowane - zadania zalecone przez prowadzącego.
•    8h – spotkanie II
Zajęcia mogą odbywać w godzinach pracy, w godzinach popołudniowych, a także w soboty i w niedziele.

Otrzymane zaświadczenia i certyfikaty
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu na drukach na podstawie § 16 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860,z pózn. zm.).

Egzamin
Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem wewnętrznym, w ostatnim dniu szkolenia.

Czas i miejsce szkolenia
Termin szkolenia ustalamy wspólnie ze Zlecającym. Szkolenie realizujemy w naszej siedzibie w Opolu lub w miejscu wskazanym przez Zlecającego.

Kadra dydaktyczna
Pracownicy PIP w Opolu


Ramowy program szkolenia "Szkolenie okresowe dla służb BHP":
 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
  •  a) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
  •  b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  •  c) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 • Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
 • Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych) – 4 (w tym 2 ćwiczeń)
 • Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
 • Nowoczesne metody pracy służby bhp
 • Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 3 godz. w (w tym 2 godz. ćwiczeń)
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Preferowana ilość uczestników w jednej grupie: 20-25 osób
Kontakt i zapisy: tel. 77 54-17-250 lub klikając w przycisk zapisz się/zadaj pytanie
logo

Seminarium bhp dla uczniów i studentów. Moja pierwsza praca. Bezpłatne

Do dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków.

Do końca 2017 roku szkolenie na terenie Państwa placówki możemy zrealizowac bezpłatnie.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczniów i studentów ze stanem prawnym zatrudniania zagrożeniami w pracy oraz przepisami bhp. Na seminarium omawiane będą zagadnienia dot. prawa pracy, praw prcowników, czasu pracy.

Ramowy program szkolenia:
(czytaj dalej)
Do dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków.

Do końca 2017 roku szkolenie na terenie Państwa placówki możemy zrealizowac bezpłatnie.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczniów i studentów ze stanem prawnym zatrudniania zagrożeniami w pracy oraz przepisami bhp. Na seminarium omawiane będą zagadnienia dot. prawa pracy, praw prcowników, czasu pracy.

Ramowy program szkolenia:
 1. Prawna ochrona pracy: źródła prawa pracy, zadania PIP, zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, badania lekarskie, szkolenia.
 2. Uprawnienia młodocianych: umowy o pracę, zatrudnianie przy pracach sezonowych, czas i ewidencja czasu pracy.
 3. Obowiązki pracodawcy wobec młodocianego pracownika: urlopy, ferie, pora nocna, przerwa w pracy.
 4. Przepisy bhp w pracy: ocena ryzyka zawodowego, prace niebezpieczne.

Długość szkolenia:
4-6 godz. lekcyjnych w zależności od zainteresowania uczestników i ewentualnych pytań.

Materiały szkoleniowe:
Uczestnicy otrzymają bezpłatnie egzemplarz wydawnictwa „Moja pierwsza praca” i/lub kilka materiałów dodatkowych – w ramach ich przygotowania przez ZUS
Czas i miejsce szkolenia:
Szkolenie może zostać zrealizowane w uzgodnionym z Zamawiającym terminie i czasie w placówce Zamawiającego.
Zaświadczenia i certyfikaty:
Uczestnicy na zakończenie szkolenia otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu (na drukach MEN). Zostaną one przesłane pocztą w ciągu tygodnia od ukończenia szkolenia.

Preferowana ilość uczestników w jednej grupie: ok. 45-90 osób.

Informacja dodatkowa:
W wyniku kontroli przeprowadzonych przez PIP u pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych stwierdzono nieprawidłowości dotyczące nieprzestrzegania przepisów o czasie pracy. Dotyczyły one w szczególności zatrudniania pracowników młodocianych w godzinach nadliczbowych, niezapewnienia im nieprzerwanego 48-godzinnego odpoczynku obejmującego niedzielę w każdym tygodniu, jak również nieprowadzenia ewidencji czasu pracy dla pracowników młodocianych.
Stwierdzono także zatrudnianie pracowników młodocianych bez aktualnych badań lekarskich oraz fakt niezapewnienia im odzieży i obuwia roboczego zgodnie ustalonymi w zakładzie zasadami przydziału odzieży i obuwia roboczego na danym stanowisku pracy.

Kontakt i zapisy:
tel. 77 54-17-250 lub klikając w przycisk zapisz się/zadaj pytanie
logo

Daj sobie GŁOS!

WARSZTATY kreowania wizerunku na bazie głosu: ”Daj sobie GŁOS!”

Czy wiesz:

 •     jak doświadczyć dźwięku w swoim ciele?
 •     jak świadomie pracować z głosem?
 •     jak kreować swój wizerunek na bazie głosu?
 •     jak uwolnić głos od napięć i blokad?
 •     jak zadbać o swój głos?
 •     jakie są techniki odprężania ciała i głosu?
 •     jak wymasować swój kręgosłup za pomocą dźwięku?
 •     a wreszcie - jak dać sobie prawo do głosu?

Dzięki warsztatom odkryjesz nowe, nieograniczone możliwości swojego głosu, uruchomisz w sobie twórcze nastawienie do życia, rozśpiewasz swoje ciało, nauczysz się kilku mruczanek i przebudzanek, uśmiechniesz się szeroko, słowem - UWOLNISZ SIEBIE POPRZEZ GŁOS! Zapraszamy!
WARSZTATY kreowania wizerunku na bazie głosu: ”Daj sobie GŁOS!”

Czy wiesz:

 •     jak doświadczyć dźwięku w swoim ciele?
 •     jak świadomie pracować z głosem?
 •     jak kreować swój wizerunek na bazie głosu?
 •     jak uwolnić głos od napięć i blokad?
 •     jak zadbać o swój głos?
 •     jakie są techniki odprężania ciała i głosu?
 •     jak wymasować swój kręgosłup za pomocą dźwięku?
 •     a wreszcie - jak dać sobie prawo do głosu?


Dzięki warsztatom odkryjesz nowe, nieograniczone możliwości swojego głosu, uruchomisz w sobie twórcze nastawienie do życia, rozśpiewasz swoje ciało, nauczysz się kilku mruczanek i przebudzanek, uśmiechniesz się szeroko, słowem - UWOLNISZ SIEBIE POPRZEZ GŁOS! Zapraszamy!

 Prowadząca:
LUDMIŁA WOCIAL-ZAWADZKA czyli Miłka!

Nauczyciel, muzyk, dyrygent, trener wokalny

Ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, a także Podyplomowe Studium Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Jest założycielką Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej oraz nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej im. F. Chopina w Opolu.

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli w zakresie „Emisji i higieny głosu”.

 „Mam dwie pasje - muzykę i ludzi. Najbardziej uwielbiam gdy obie te pasje spotykają się - a tak się dzieje podczas prób z moimi chórzystami. Mam mnóstwo energii i lubię się nią dzielić. Zauważyłam, że po warsztatach ze mną, ludziom wraca dobry humor i chęć do życia. Namawiam wszystkich do śpiewania - do wyrażania siebie poprzez śpiew. Bo rzeczywiście mocno wierzę, że śpiewać każdy może! Uczenie ludzi, jak zapanować nad własnym głosem sprawia mi ogromną frajdę.”

 
Chcesz wiedzieć więcej? Kiedy? Gdzie?

Napisz: biuro@pro-silesia.pl

logo

Operator - obsługa żurawi I Ż

Kurs przygotowujący do obsługi żurawi HDS wieżowych, szynowych I stacjonarnych oraz egzaminu na uzyskanie uprawnień UDT na eksploatację żurawi.

Czas trwania kursu: 40 godz. teorii i 10 godzin praktyki

Wymagania wstępne:
- ukończone 18 lat,
- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności obsługującego, poświadczony przez lekarza medycyny pracy, wraz z  potwierdzeniem badań dopuszczających kandydata do prac na wysokości
(czytaj więcej)
Kurs przygotowujący do obsługi żurawi HDS wieżowych, szynowych I stacjonarnych oraz egzaminu na uzyskanie uprawnień UDT na eksploatację żurawi.

Czas trwania kursu: 40 godz. teorii i 10 godzin praktyki

Wymagania wstępne:
- ukończone 18 lat,
- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności obsługującego, poświadczony przez lekarza medycyny pracy, wraz z  potwierdzeniem badań dopuszczających kandydata do prac na wysokości

Ramowy program kursu:
1. Wiadomości o dozorze technicznym
2. Budowa żurawi
3. Urządzenia zabezpieczające
4. Eksploatacja żurawi
5. BHP
6. Zajęcia praktyczne

Egzamin sprawdzający odbywa się po zakończeniu kursu, w terminie uzgodnionym z Oddziałem Urzędu Dozoru Technicznego, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosków egzaminacyjnych w siedzibie Oddziału UDT.

Kategorie uprawnień uzyskiwane po pomyślnym wyniku egzaminu:

I Ż  Obsługa żurawi:
- wieżowych,
- szynowych

LUB:

II Ż  Obsługa żurawi:
- stacjonarnych,
- przewoźnych,
- przenośnych,
- samojezdnych

logo

Sprzedawca-handlowiec z obsługą komutera, kasy fiskalnej, wózek widłowy i książeczka zdrowia.

Opis (cel) szkolenia:
Przygotowanie do pracy w sklepie i magazynie, wraz z umiejętnością obsługi kas fiskalnych i komputera, komputerowych programów obrotu towarowego oraz umiejętnością obsługi wózków widłowych.

Długość szkolenia:
300 godzin: 150 godzin teoria i 150 godzin praktyki.

Uczestnik otrzymuje następujące uprawnienia i certyfikaty:
(czytaj więcej)
Opis (cel) szkolenia:
Przygotowanie do pracy w sklepie i magazynie, wraz z umiejętnością obsługi kas fiskalnych i komputera, komputerowych programów obrotu towarowego oraz umiejętnością obsługi wózków widłowych.

Długość szkolenia:
300 godzin: 150 godzin teoria i 150 godzin praktyki.

Uczestnik otrzymuje następujące uprawnienia i certyfikaty:

 • Uprawnienia kierowania wózkiem jezdniowym wydanym na podstawie programu nauczania "Operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymiana butli", zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego w Opolu, na podstawie programu programu Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach nr 1557/II/2008, B/175/II/2008, U/173/II/2008.
 • Zaświaczenie ukończenia kursu na drukach MEN wystawione na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Wymagania wstępne:
Ukończone 18 lat oraz stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności operatora wózka, (poświadczony przez lekarza medycyny pracy - w trakcie kursu)

Ramowy program kursu:
Lp. Temat Liczba godzin teorii Liczba godzin ćwiczeń
dla 1 uczestnika
I Organizacja procesu sprzedaży             10 6
II Dokumentacja handlowa i magazynowa 6 -
III Elementy towaroznawstwa 8 8
IV Ewidencja obrotu  towarowego      12 20
V Zagadnienia kultury obsługi klienta 8 -
VI Etapy i techniki efektywnej sprzedaży 6 10
VII Szkolenie z zakresu GMP, GHP i zasad  HACCP 8 -
VIII Przepisy bhp, ochrona p/poż oraz zasady bezpieczeństwa  towarów w magazynie 8 -
IX Podstawy obsługi komputera 2 34
X Programu gospodarki magazynowej Subiekt       6 26
XI Obsługa kas fiskalnych 2 22
XII Obsługa transakcji bezgotówkowych za pomocą terminali POS - 4
XIII Gotowość do zmian asertywność 8 -
XIV Aktywne formy poszukiwania pracy 6 -
XV Elementy prawa pracy 8 -
XVI Obsługa wózków jezdniowych 52 20
OGÓŁEM   150 150
Program może zostać zmodyfikowany w zależności od potrzeb uczestników.

Egzamin końcowy:
Szkolenie zakończone jest egzaminami wewnętrznymi po poszczególnych modułach programu.